Brennes%20Auto_black
[Merke]

CX-5 AWD

[Merke]

CX-5 AWD

prøvekjøring

Mazda CX-5 AWD

[Tekst]
7%20CX-5_BCN-2017_Action_18_4

[Merke] CX-5 AWD - Diesel / Ignite Edition

Adap­tiv crui­se con­trol (MRCC)
Bakke­startas­si­stan­se (HLA)
Elekt­ronisk par­ke­ringsbrems (EPB)
Tra­fikk­skil­t­gjen­kjenning (TSR)
Fil­skifte­vars­ler (LDWS)
Auto hold
Autobrems (SCBS) for­over med fot­gjen­ger­gjen­kjenning og re­vers (SCBS-R)
Autobrems inn­til 160 km/t (SBS)
Front air­bag, fø­rer og pas­sa­sjer
Kol­li­sjons­gar­diner og side­kol­li­sjons­pu­ter
Blind­sone­over­vå­king (BSM) med var­sel for krys­sen­de tra­fikk ved ryg­ging (RCTA)
Tretthetsvars­ler (DAA)
Dekk­trykks­over­vå­king
LED tåke­lys, foran
LED fron­t­lys med adap­tivt front- og fjernlys (ALH)
LED sig­na­tur­be­lys­ning, bak
Lys­sen­sor
Side­speil med in­te­grerte blinklys
Elek­trisk inn­fell­ba­re side­speil
Auto­matisk inn­fell­ba­re side­speil
Elek­trisk bak­lu­ke
Av­i­sing for vin­dusvis­ke­re
Pianos­var­te B-stol­per
Mørk­tone­de ruter bak B-stol­pen
Par­ke­rings­sen­so­rer, foran og bak
360° par­ke­rings­ka­me­ra
Smart Key
Regn­sen­sor
Svartlak­kerte side­speil
Auto­matisk avb­lend­bart bak­speil
Sk­inn­truk­ket gir­spak
Luf­tedy­ser til bak­sete
i-Stop
Auto­matisk dør­lås
Ett-trykks el. vin­dus­hei­ser
Midtkon­soll med kopp­hol­der
Auto­matisk klima­an­legg, to so­ner
Høyde­juster­bart ratt
LED in­te­riør­be­lys­ning
Sen­tral­lås
Pre­mi­um Bose lyd­an­legg med 10 høyt­ta­le­re, DAB, Blue­tooth, 10,25" infotain­men­t­skjerm, Mazda Connect, HMI Com­man­der
Na­vi­ga­sjons­system med europa­kart
Mazda Connect med App-sty­ring
App­le Car­Play
Head-up dis­play, i fron­trute
Fra kr
582 400,-

Bestill prøvekjøring av [Merke] CX-5 AWD
Kontakt oss i dag