BA-Moss2023

Lærling

Brennes Auto Moss AS utdanner fremtidens serviceteknikkere.
Verksted02
Brennes Auto Moss AS er stolt av å være en godkjent lærlingebedrift tilknyttet Bilfag Østfold. Vi tar årlig inn én til to lærlinger på verksted for lette kjøretøy og bilskade, hvor vi tilbyr relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen.

Vi tar vårt ansvar på størst mulig alvor, og oppfyller de krav som forventes av oss:
  • Lage en plan for opplæringen med utgangspunkt i læreplanen for faget
  • Bli kjent med opplæringsloven som omhandler opplæring i bedrift
  • Tilby et godt arbeids- og læremiljø
  • Ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
  • Vurdere opplæringen av lærlingene i bedriften jevnlig
  • Melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt
Er du lærling så ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.
Jobbe hos oss
Medarbeidere
Veihjelp