BA-Sarpsborg2023

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven med aktivitets- og redegjørelsesplikt


Brennes Gruppen arbeider kontinuerlig for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i hele vår verdikjede. Vi tar åpenhetsloven på alvor og jobber internt og sammen med våre leverandører for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Respekt for mennesket er et av våre sentrale verdivalg.

Vi er opptatt av å levere produkter vi kan være stolte av, som holder høy standard og som er laget under gode arbeidsforhold, der både menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø er ivaretatt. På denne siden finner du informasjon om åpenhetsloven og våre aktsomhetsvurderinger.


Selskaper

Våre tre største selskap som er berørte av åpenhetsloven er:
  1. Brennes Auto Sarpsborg AS – vårt morselskap som eier og yter fellestjenester for selskapene i gruppen. Vi er bilforhandler for importørene Nissan, Hyundai og Mazda.
  2. Brennes Auto Moss AS - bilforhandler for importørene Nissan og RSA.
  3. Brennes Auto Fredrikstad AS - Bilforhandler for importørene Hyundai og Mazda.                                                                                                                                                    Våre selskap er innenlandske og har sitt primærmarked i Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

Arbeid

Internt arbeider vi sammen med våre medarbeidere for å følge opp driften, arbeidsforhold, trivsel og rekruttering. Vi er medlem av Opplæringskontoret i Viken og har alltid lærlinger som går utdanningsløp ved våre verksteder. I tillegg har vi opplæring gjennom våre produsenter og leverandører. Bilbransjen har tradisjonelt vært mannsdominert, men vi har pt kvinner både innen økonomi, kundeservice og ettermarkedet. Det er gjennomgående lik lønn for likt arbeide, lik kompetanse og lik erfaring i våre selskaper.


Samarbeid og muligheter

Selskapene våre er medlem i bransjeorganisasjonen Norges Bilbransjeforbund. Avdelingene våre bruker Biloverenskomsten som mal, det gir oss et konkret felles rammeverk og arbeide etter.


Leverandører

Våre største samarbeidspartnere og leverandører, Nissan, Mazda, Hyundai og RSA, har utarbeidet en «Supplier Code of Conduct» (retningslinjer for leverandører) der ansvaret ligger hos de for oppfølging.

Ettersom vi har mange leverandører og underleverandører, er vi nødt til å prioritere de leverandørkjedene og forretningspartnerne der vi ser at aktiviteten er størst og det er størst risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Vi har derfor ikke full oversikt over alle tenkelige forhold i våre leverandørkjeder. Dersom det avdekkes slike brudd, vil konsernet iverksette passende tiltak og følge opp at tiltakene faktisk er effektive.


Miljø

Våre selskap skal være bærekraftig og har fastsatt mål om å ta et aktivt miljø- og samfunnsansvar. Brennes Auto Sarpsborg og Moss er Miljøfyrtårn-sertifiserte. Vi har et langsiktig kunde- og medarbeiderperspektiv, hvor fornøyde kunder og medarbeidere gir det beste utgangspunktet for positiv utvikling. Sommeren 2022 monterte vi også solcelleanlegg i Sarpsborg og Moss. Aktivitets- og redegjørelsesplikten er omtalt i våre selskapers årsberetninger fra 2022.Kontakt

Skulle du ha ytterligere spørsmål til temaet om åpenhetsloven og våre aktsomhetsvurderinger, ta kontakt med oss i Brennes Auto Gruppen via post@brennes.no.
 
Vidar Nilsen
Vidar Nilsen
Daglig leder